tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
鄧永健
 • 最新
 •  
 • 鄧永健
  鄧永健 Hello~呢位先生,好耐無見喇XD #小丑##clown# #內心點都好外表都要色彩繽紛# #邊度呀##好耐無見# #是專業的##colorful##professional# #鄧永健##JimTang#
  2017-07-11 10:44:32 來自Android客户端 
 • 鄧永健
  鄧永健 <特技人>開鏡拜神,順順利利^^ #特技人##我不是特技人# #開鏡拜神##劇集##tvb# #你可以叫我張醫生# #CallMeDrCheung# #張醫生##醫生##DrCheung##Doctor# #stuntman# #鄧永健##JimTang#
  2017-07-07 19:38:18 來自Android客户端 
 • 鄧永健
  鄧永健 用心俾用眼更能感受 #香港很美##時間是奢侈品# #夜景##電車##叮叮##愛漫遊# #HongKong##time##trolleybus# #鄧永健##JimTang#
  2017-07-05 13:43:05 來自Android客户端 
 • 鄧永健
  鄧永健 再難行嘅路,都要踏出第一步。 #行啦仲望# #仲行得應該行多啲# #時間唔等人##路係人行出黎# #ShowMustGoOn# #鄧永健##JimTang#
  2017-06-23 02:46:03 來自Android客户端 
 • 鄧永健
  鄧永健 雖然暫時久不久先出現,不過都介紹返。 呢位係<開心速遞>接龍集團I.T.部主管Ivan #開心速遞##鄧永健##JimTang##Ivan##IT部主管##管理層##我不是速遞員#
  2017-04-27 11:12:59 來自Android客户端 
 • 鄧永健
  鄧永健 <心理追兇MindHunter>已進入結局篇,4月30日星期日仲會喺翡翠台播影兩小時大結局添,你唔係唔撐呀? #心理追兇MindHunter##戴智力##鄧永健##JimTang##水落石出##誰是FinalBoss##tvb#
  2017-04-26 12:54:56 來自Android客户端 
 • 鄧永健
  鄧永健 <心理追兇MindHunter>強勢宣傳@馬鞍山廣場 #心理追兇MindHunter##tvb##鄧永健##JimTang##戴智力##強勢宣傳##繼續支持#
  2017-04-21 17:07:55 來自Android客户端 
 • 鄧永健
  鄧永健 <心理追兇MindHunter>強勢宣傳! 第一個星期口碑唔錯,多謝大家,希望大繼續多多支持^^ #心理追兇MindHunter##戴智力##鄧永健##JimTang##用車追兇##陸續有黎##下星期見#
  2017-04-10 22:54:12 來自Android客户端 
 • 鄧永健
  鄧永健 尋晚Miss咗嘅快啲上Mytv睇返啦! 因為今晚播第二集喇 <心理追凶MindHunter> 星期一至日晚上九點半 #心理追凶MindHunter##tvb##鄧永健##JimTang##戴智力##晚晚追##誰是凶手##第一集就死人#
  2017-04-04 17:49:27 來自Android客户端 
 • 鄧永健
  鄧永健 心理追兇MindHunter 四月三日晚上九點半首播 你唔係唔撐呀?? PS唔好再問我仲有無拍劇喇-_-" #心理追兇MindHunter##心理追兇##鄧永健##JimTang##tvb##我仲有做架##黎緊幾個星期都見喇##戴智力#
  2017-03-28 13:42:11 來自Android客户端 
 • 鄧永健
  鄧永健 夜貓揮手區,仲睇?快啲瞓啦XD #鄧永健##Jimtang##誇世代##加油##夜貓##好精神##tvb#
  2017-03-16 04:18:39 來自Android客户端 
 • 鄧永健
  鄧永健 心理追凶四月出街喇,你唔係唔撐呀? 宣傳第一擊 @ngonin@aurora0316@羅浩銘@張漢斌vincent #心理追凶##大家又可以成日見喇##鄧永健##JimTang##tvb##型男索女#
  2017-03-02 11:41:07 來自Android客户端 
 • 鄧永健
  鄧永健 誇世代開鏡拜神!!! 想知點誇?又有幾誇?密切留意啦! 在地同行五十載,再創輝煌跨世代 #誇世代##台慶劇##陣容鼎盛##鄧永健# #JimTang##tvb#
  2017-02-20 23:33:06 來自Android客户端 
 • 鄧永健
  鄧永健 公司新春團拜2017 今年有啲運仔,第一次上呢個台。 在地同行,跳躍飛行,新春團拜,業績創佳!! 多謝公司^^ #新春團拜##雞年行好運##tvb##鄧永健##JimTang##運氣話黎就黎##在地同行跳躍飛行##叫最後一個數字時心都震埋#
  2017-02-08 12:52:30 來自Android客户端 
 • 鄧永健
  鄧永健 人生痛苦之一,見到咁靚嘅地方,但係凍到落唔到水。 風起了,大家著夠衫 #吹到頭都甩##冬泳我沒勇氣##鄧永健##JimTang##你今日無將來會有##真的嗎#
  2017-02-07 10:02:12 來自Android客户端 
 • 鄧永健
  鄧永健 新春行大運,日日豐衣雞奕 #雞年##set返個雞頭是常識吧##鄧永健##JimTang##忙過返工#
  2017-01-28 10:08:18 來自Android客户端 
 • 鄧永健
  鄧永健 成日請人飲咖啡,猜一職業。 #抱佣情人##tvb##鄧永健##JimTang##個樣唔洗唔串嘅##八二面##係型嘅##著西裝真係幾好睇##自戀夠未#
  2017-01-26 23:40:53 來自Android客户端 
 • 鄧永健
  鄧永健 醒神呀喂!! #開心速遞##tvb##鄧永健##JimTang##我唔係速遞員##件衫好眼花#
  2017-01-25 10:51:32 來自Android客户端 
 • 鄧永健
  鄧永健 開開心心,順順利利 #開心速遞##tvb##鄧永健##JimTang##我唔係速遞員XD#
  2017-01-24 15:51:33 來自Android客户端 
 • 鄧永健
  鄧永健 早你個晨! #天命##拳腳定兵器##tvb##鄧永健##JimTang##晨早起床清新開朗##都唔係好凍啫##髮型幾好#
  2017-01-21 08:22:00 來自Android客户端 

個人資料

性別

出生日期06月09日